yabo手机版没有流量或流量不足的原因有哪些?

网站首页    新闻    yabo手机版没有流量或流量不足的原因有哪些?

yabo手机版没有流量或流量不足的原因有哪些?                                                                      

 1, 吸入管路或泵内有空气,需要排出气体。吸入管路漏气,查出漏电并修复。吸入管路或排出管路阀关闭,需要打开相关阀门。吸上高度太高,重新计算安装高度。吸入管路太小或被堵塞。

 2,调整进口管路口径。叶轮损坏,导致泵送的介质被切割不足。需要更换叶轮。叶轮流道堵塞。需要清除流道内的异物。叶轮转速不足,查明转速不足的原因如电机匹配不合适等,进行调整。叶轮方向有误,重新进行电机或原动机的旋转方向调整。装置扬程高于泵的扬程,需要重新计算选型。

2019年8月7日 08:59
浏览量:0
收藏